تبلیغات
ح مثل حجاب - شهادتی دخترانه

ح مثل حجاب
 

تا این زمان نمے כانستم شهاـכتی باشـכ


ڪـہ فـᓆـط خاص ماست،مال ما...


כخترانـہ ے כخترانه....


نمے כانستم همین چاـכر و روسرے ڪـہ هر روز


כر مواجهـہ با غیر سر مے ڪنیم،


شهاـכت ساز است..


مثل ایمان،مثل عـᓆـیـכه،مثل طرزتفڪر.


از امروز بـہ چاـכرم بـہ گونـہ اے כیگر نگاـہ خواهم ڪرכ..


چاـכرم را مثل ایمان و عـᓆـیـכـہ ام حفظ خواهم ڪرכ..


تلاشم را خواهم ڪرכ... تو כعا ڪن براے ما!


منبع : دختران با لطافت قرن 21

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 دی 1393 توسط شقایق
تمامی حقوق مطالب برای ح مثل حجاب محفوظ می باشد
-

کد کج شدن تصاویر